Huurverlaging

Huurders in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huurprijs kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering besloten. Hiervoor gelden enkele voorwaarden, als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Hieronder ziet u wat de voorwaarden zijn

Huurverlaging 2021

Heeft u geen bericht van ons gehad maar voldoet u wel aan de voorwaarden?

De Belastingdienst kijkt naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019. Wat nu als uw (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 is gedaald? Misschien heeft u dan toch recht op de eenmalige huurverlaging. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Dit kan nog tot eind 2021.

Bij uw aanvraag voor huurverlaging toetsen we op het huishoudinkomen in de laatste zes maanden voordat de verlaging wordt aangevraagd. Om dit te kunnen toetsen heeft WBO Wonen de volgende gegevens van u nodig:

  • alle salarisstroken, uitkeringsspecificaties (bijvoorbeeld van de SVB, UWV, Participatiewet) van de afgelopen zes maanden.
  • Wanneer u ZZP’er bent; een ondertekende verklaring van de boekhouder / accountant.
  • volledige dagafschriften over de laatste maand. Alle bijschrijvingen moeten zichtbaar zijn.
  • Het ingevulde formulier ‘Samenstelling huishouden’. Dit is een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden.

Wanneer alle gegevens zijn aangeleverd is de aanvraag compleet. Uw aanvraag wordt dan getoetst volgens de geldende wet- en regelgeving. U krijgt binnen drie weken na de aanvraag een reactie van ons.

Een aanvraag doen kan per email. Stuur alle benodigde gegevens zoals hierboven genoemd naar huurverlaging@wbowonen.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Als u recht heeft op een huurverlaging dan krijgt u van ons een voorstel voor huurverlaging. Deze huurverlaging gaat in op eerste dag van de tweede maand na de datum van het huurverlagingsvoorstel. Bijvoorbeeld: u ontvangt het voorstel voor huurverlaging in augustus, dan gaat de verlaging in per 1 oktober.