Belangstellendenlijst voor woonwagen/standplaats

Heeft u interesse in een woonwagen in Oldenzaal? Schrijft u zich dan in op de belangstellendenlijst die wij hiervoor hanteren.

Gebruik hiervoor het onderstaande formulier. Toekomstige toewijzingen van woonwagens vinden mede plaats op basis van de belangstellendenlijst. Let op! Alleen belangstellenden die voldoen aan het afstammingsbeginsel worden op de belangstellendenlijst geplaatst. U kunt dit aantonen met een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP). Welke gegevens hierop moeten staan en hoe u dit uittreksel aanvraagt, vindt u op het formulier hieronder.

Formulier belangstellendenlijst