directeur - bestuurder

fulltime

Wij zoeken een verbindende en betrokken bestuurder die WBO Wonen verder kan helpen ontwikkelen naar een corporatie van de toekomst.

De woningmarkt in de regio Twente is dynamisch. Dat vraagt om een gerichte visie op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan sociale huisvesting in Oldenzaal. Belangrijke uitdagingen in de vastgoedportefeuille van WBO Wonen zijn meebewegen met de dynamiek en tegelijkertijd transformatie van het bezit. Zo zal de samenstelling van het bezit aangepast worden aan veranderende behoeften waarin ouderen en bijzondere doelgroepen meer nadruk krijgen. Tegelijkertijd zal het bezit moeten worden verduurzaamd om aan klimaatafspraken te voldoen en betaalbaarheid te borgen.

De organisatie wordt op dit moment aangestuurd door een interim directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen van WBO Wonen is op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Klik hier voor meer informatie.