Duurzaam wonen

WBO Wonen vindt het belangrijk dat woningen goed geïsoleerd zijn zodat onze huurders gewoon goed wonen en de woonlasten zo laag mogelijk zijn. Er is de afgelopen jaren dan ook flink geïnvesteerd in onderhoud en verduurzaming van onze woningen. Vervangen van enkel glas door isolerende beglazing en het aanbrengen van extra isolatie in de muren, vloeren en daken zijn daarbij belangrijke stappen. Dat zorgt al voor een besparing op de energielasten. De komende jaren gaan we door met isoleren van onze woningen.