WoningHuren.nl is online! Vanaf nu vindt u ons woningaanbod op www.woninghuren.nl. Staat u ingeschreven als woningzoekende? Dan ontvangt u uiterlijk begin april een activatiemail. Na activatie van uw account én het invullen van een inkomen, kunt u op het aanbod reageren.

Voel je thuis in Oldenzaal

WBO Wonen is een woningcorporatie met de regio Oldenzaal als werkgebied. Wij verhuren en beheren ruim 4.000 woningen. Daarmee zorgen wij voor betaalbaar en gewoon goed wonen voor onze huurders.

Over WBO Wonen