Samen huren

Wanneer u samen met iemand huurt noemen we dat medehuur. Er staan dan meerdere personen op het huurcontract vermeld. U bent dan samen huurder van de woning en heeft allebei dezelfde rechten en plichten. U bent dan ook samen verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de huur. Als u samen op het huurcontract staat, dan bent u hoofdhuurder/medehuurder.

Wanneer ben ik nog meer medehuurder?
Voor de wet bent u automatisch medehuurder als u met de hoofdhuurder samenwoont en:

  • getrouwd bent, of
  • geregistreerd partnerschap hebt, of
  • een notarieel samenlevingscontract hebt.

Laat dit nog wel aan ons weten!

Wanneer kan ik medehuurder worden?
Om medehuurder te kunnen worden moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt tenminste twee aaneengesloten jaren uw hoofdverblijf in de woning. Dit kunt u aantonen met een uittreksel uit het Basisregistratie Personen van de gemeente.
  • U voert samen met de hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding en blijft dit in de toekomst ook doen. Dit betekent o.a. dat u daadwerkelijk in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt.
  • U hebt voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.

Is bovenstaande het geval, dan kunnen u en de hoofdhuurder samen een verzoek voor medehuurderschap indienen bij WBO Wonen. Hoe meer bewijs u aanlevert, hoe beter wij uw aanvraag kunnen beoordelen. Gaan wij akkoord? Dan bent u medehuurder!

Ik woon bij mijn ouders
Kinderen van de hoofdhuurder kunnen in principe geen medehuurder worden. Bij een ouder-kind relatie wordt geen duurzame gemeenschappelijke huishouding verondersteld. Meestal gaan kinderen namelijk na verloop van tijd het huis uit.

Afstandsverklaring

Als de huurovereenkomst op naam van twee huurders staat en één van beiden vertrekt, dan moet de vertrekkende huurder afstand doen van de woning. Dat kan via een afstandsverklaring. Deze afstandsverklaring moet door de vertrekkende en achterblijvende huurder ondertekend worden. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier persoonlijk afgeven op ons kantoor aan de Spoorstraat 36 of opsturen naar WBO Wonen, team Wonen, Postbus 16, 7570 AA Oldenzaal. Mailen kan ook. Mail dan naar info@wbowonen.nl. Denkt u er ook aan om een nieuw machtigingsformulier in te vullen?

Wijzigen gegevens

Wilt u een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven? Dit kunt u eenvoudig zelf online doen via MijnWBO.