Bewonerscommissies

Een klankbord voor medebewoners én WBO Wonen. Als bewoner bent u zelf de deskundige als het gaat om uw eigen woning, wooncomplex of buurt. Daarom vindt WBO Wonen het belangrijk dat bewoners meepraten over zaken die in hun woon- en leefomgeving spelen.

De leefbaarheid in een buurt wordt vooral bepaald door de mensen die er wonen. Samen iets leuks ondernemen of een verbetering aanbrengen in het groen of de algemene ruimte, kan hieraan bijdragen. Een bewonerscommissie kan dit extra stimuleren. Natuurlijk heeft een bewonerscommissie ook een belangrijke rol bij het signaleren van sociale en fysieke zaken die het woongenot beïnvloeden. De bewonerscommissie is het klankbord voor medebewoners én voor WBO Wonen.

In Oldenzaal zijn op dit moment acht bewonerscommissies.