Woonwagens en standplaatsen

Voor de toewijzing van een woonwagen geldt een andere toewijzingsprocedure dan bij reguliere woningen. De toewijzing vindt plaats volgens het afstammingsbeginsel. Heeft u interesse in een woonwagen in Oldenzaal? Schrijft u zich dan in op de belangstellendenlijst.

U kunt op de belangstellendenlijst komen als u:

  • 18 jaar of ouder bent.
  • Ingeschreven staat als woningzoekende op www.woninghuren.nl.
  • Het afstammingsbeginsel kunt aantonen. De belangstellendencommissie heeft voldoende kennis en kunde om te bepalen of een belangstellende voor een woonwagen (standplaats) voldoet aan het afstammingsbeginsel. Bij twijfel wordt er een beroep gedaan op het gemeentelijk en of het provinciale archief door het afstammingsbeginsel op te vragen en aan te tonen.

Belangstellenden die niet aan het lokaal afstammingsbeginsel voldoen komen op een belangstellenden reservelijst. Belangstellenden op de belangstellendenlijst die al een woonwagen en/of standplaats hebben, kunnen meeloten voor een nieuwe locatie of meeloten als zij hun bestaande plek opgeven.

U kunt zich inschrijven op de belangstellendenlijst via het onderstaande formulier.

Formulier belangstellendenlijst

De toewijzing van de woonwagens / standplaatsen gebeurt in afstemming met de Belangstellendencommissie. Deze commissie is samengesteld vanuit de wens van woonwagenbewoners en vertegenwoordigt de verschillende families van woonwagenbewoners. Eén keer per jaar vindt overleg plaats tussen WBO Wonen en de belangstellendencommissie of wanneer een woonwagen leegkomt.

Regels toewijzen woonwagens

Het volledige document met daarin alle regels en uitgangspunten voor het toewijzen van woonwagens / standplaatsen opent u hier.