Woonwagens en standplaatsen

In Oldenzaal zijn er twee woonwagenlocaties met in totaal tien plaatsen:

  • Woonwagenlocatie Tijweg, vijf plaatsen
  • Woonwagenlocatie De Wikke, vijf plaatsen

Toewijzing standplaats/woonwagen

Voor de toewijzing van een standplaats/woonwagen geldt een andere toewijzingsprocedure dan bij reguliere woningen. De toewijzing vindt plaats volgens het afstammingsbeginsel. Dit betekent dat:

  • Directe (eerstegraads en daarna tweedegraads) volwassen (oudste eerst) familieleden van vertrekkende bewoners van de standplaats/woonwagen voorrang hebben bij de toewijzing.

  • Zijn er geen eerste- of tweedegraads familieleden bekend van de vertrekkende bewoner die de woonwagen/standplaats willen huren, dan krijgen de directe familieleden van de bewoners van de locatie voorrang. Ook weer op volgorde van eerste- en tweedegraads familieband en leeftijd.

Eerstegraads familieleden zijn ouders of kinderen. Tweedegraads familieleden zijn broers, zussen, kleinkinderen, opa’s en oma’s.

Om in aanmerking te komen voor een woonwagen/standplaats moet u bij WBO Wonen ingeschreven staan als woningzoekende en geregistreerd staan op de belangstellendenlijst.