Overlast van de woonomgeving

Samen houden we onze woonomgeving leefbaar. Heeft u vragen of klachten over vervuiling, schoonmaak, straatvuil, brandpadverlichting, graffiti en dergelijke, meld dit dan bij ons.

Overlast melden


Bij de gemeente kunt u melding doen van bijvoorbeeld defecte straatverlichting, rioleringen, trottoirschade en overlast van ongedierte. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte. Op de website van gemeente Oldenzaal leest u hier meer over.