Omgaan met verward gedrag

Psychische problemen kunnen leiden tot verward gedrag. Het kan iedereen overkomen; in de war raken. Een onverwachte gebeurtenis kan tot verwarring en heftige emoties leiden. Een ongeval, een overlijden, een mishandeling of getuige zijn van een heftige gebeurtenis; het kan leiden tot trauma’s.

Als iemand verward gedrag vertoont dan heeft dit gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Hoe gaat u hier als familie, buren, vrienden of collega’s mee om? Hoe kunt u dan contact houden en waar kunt u met uw vragen of voor hulp terecht? Onderstaand overzicht kan u daarbij helpen.