Niet blij met WBO Wonen

Bent u ontevreden over hoe u door onze organisatie of door een van onze medewerkers bent behandeld? Dan kunt u een klacht melden via het klachtenformulier.

Wij nemen een klacht altijd serieus. Als uw klacht bij ons binnenkomt, krijgt u zo snel mogelijk een een ontvangstbevestiging van ons. Daarin leest u wie uw klacht behandelt. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie. Op deze manier proberen we samen met u tot een oplossing te komen.

Soms komen we er samen niet uit
U bent bijvoorbeeld niet tevreden met de oplossing of het niet eens met ons besluit. U kunt dan een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. óf bij de Huurcommissie. Wat is het verschil?
• De Klachtencommissie behandelt meningsverschillen tussen u (huurder of woningzoekende) en ons.
• De Huurcommissie behandelt klachten over huurprijzen, de huurverhoging en de servicekosten.

Let op! Om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie is de voorwaarde dat u uw klacht in eerste instantie hebt besproken met de betrokken medewerker en in tweede instantie met het afdelingshoofd of de directeur. Informatie over de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. vindt u op de website www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl.