WBO Wonen heeft een koersplan voor 2020 - 2024. In dit koersplan staat 'Gewoon goed wonen' centraal.

Hier gaan wij voor:

  1. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij zorgen voor voldoende woningen. Dit doen wij voor mensen met een bescheiden inkomen en voor degenen die om andere redenen een sociale huurwoning nodig hebben. Mensen huren een woning bij ons tegen betaalbare woonlasten, nu en in de toekomst.
  2. Woningen waar huurders gewoon goed kunnen wonen, ook in een tijd van klimaatverandering.
  3. Samen zorgen we voor gewoon goed wonen. Samen met allerlei partijen uit de Oldenzaalse samenleving. En samen met onze huurders. Samenwerking leidt tot een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving gaat om het zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen van onze huurders, ook voor huurders met een zorg- of begeleidingsvraag.

Gewoon goed wonen gaat niet alleen om een goede woning. Het gaat ook om veilige buurten en wijken waar huurders prettig kunnen leven. Dat regelen wij niet zelf. Dat doen wij samen met bewoners, gemeente en maatschappelijke partners. Is er overlast, dan pakken wij dat op de juiste manier op.