Directeur - bestuurder
Ons bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder; Wouter Versteeg is directeur - bestuurder. Hij legt verantwoording af aan onze Raad van Commissarissen (RvC). De directeur - bestuurder wordt ondersteund door het Management Team.

Procuratieschema

Bij WBO Wonen werken we met duidelijk omschreven rollen en rolverdelingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen, zijn vastgelegd in het procuratieschema.