Het bestuur van WBO Wonen bestaat uit één directeur-bestuurder, Wouter Versteeg. De bestuurder is verantwoordelijk voor de organisatie als geheel en wordt ondersteund door het managementteam. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).
Het bestuur en de RvC werken volgens de Governancecode Woningcorporaties 2020.

Bestuursreglement

Governancecode woningcorporaties 2020

Procuratieschema

Bij WBO Wonen werken we met duidelijk omschreven rollen en rolverdelingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen, zijn vastgelegd in het procuratieschema.