WBO Wonen onderschrijft de Governancecode voor Woningcorporaties. Hierin staan de bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, financiële continuïteit en het afleggen van verantwoording opgenomen.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed bestuur van WBO Wonen.