Onze maatschappelijke taak vraagt van ons dat we zorgvuldig omgaan met onze klanten, collega’s en relaties en onze bedrijfsmiddelen en dat we onze professionele verantwoordelijkheid nemen. Kortom, dat we integer handelen. Integriteit staat voor "gedrag waarin we rekening houden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen".

Gedragswijzer

WBO Wonen heeft een Gedragswijzer voor medewerkers. De Gedragswijzer geeft medewerkers kaders voor hun handelen en helpt hen om zich integer te gedragen.

Klokkenluiderregeling

WBO Wonen vindt het belangrijk dat medewerkers op een veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van (ernstige) misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede klokkenluiderregeling van belang zodat:

  1. Iedere medewerker misstanden kan melden.
  2. Dat meldingen serieus worden behandeld
  3. De medewerker die de melding doet (de klokkenluider) in alle vertrouwelijkheid zijn vermoeden kan uiten en daar persoonlijk geen negatieve gevolgen van ondervindt.