Organisatie

Met meer dan 60 collega’s zitten we ons iedere dag in voor gewoon goed wonen voor zo’n 8.000 mensen die wonen in de 4.000 woningen die wij verhuren, onderhouden en beheren in Oldenzaal.

Onze belangrijkste rol is die van volkshuisvester. Wij hebben invloed op hoe onze woningvoorraad erbij staat in omvang, de kwaliteit van de woningen, passendheid en betaalbaarheid. Op dit terrein zijn we ambitieus. Zodat onze huurders, nu en in de toekomst, gewoon goed wonen.

Visie

WBO Wonen is verbonden aan de samenleving van Oldenzaal en de samenleving van Oldenzaal is verbonden aan WBO. Een unieke positie, die een belangrijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Samen met de gemeente, de samenleving, onze huidige en toekomstige huurders, Blij Wonen en onze zorg- en welzijnspartners willen we de aantrekkelijkheid van Oldenzaal op het terrein van wonen en leven behouden en waar dit kan versterken.

Missie

Wij werken samen aan betaalbaar en gewoon goed wonen voor en met onze huurders.