10 jaar buurtmoestuin De Buurtakker

25 september 2023

Tien jaar geleden is, onder leiding van Henry Otter, de buurtmoestuin aan de Dr. Nolensstraat/ Dr. Poelsstraat gestart. Een kaal stuk grond is de afgelopen jaren veranderd in een bloeiende moestuin vol tomatentrossen, pompoenen, worteltjes en vrolijk gekleurde zomerbloeiers.

Buurtmoestuin De Buurtakker is een succes. Deze conclusie kunnen we tien jaar na het begin van de moestuin wel trekken. Initiatiefnemer van de buurtmoestuin is Henry Otter. Op een braakliggend stuk grond tussen de Dr. Nolensstraat en de Dr. Poelsstraat begon hij met het verbouwen van eigen voedsel. De vraag van WBO Wonen of hij een extra stukje grond kon gebruiken was de basis voor het begin van de buurtmoestuin. Zijn doel was de stadstuinbouw in Oldenzaal te introduceren en het verbouwen van eigen voedsel dichter bij de mensen te brengen. In 2013 was er ruimte voor vijf moestuinen. Drie jaar later al is het uitgebreid naar tien moestuinen.

Vrijdag 22 september hebben de deelnemers van de buurtmoestuin De Buurtakker samen het 10-jarig bestaan gevierd van de buurtmoestuin. WBO Wonen heeft ter gelegenheid van dit mooie jubileum een kastanjeboom geschonken.