Eénmalige verlaging van de huur

20 maart 2023

Huurders met een laag inkomen krijgen in 2023 een eenmalige verlaging van de huur. Dit is bepaald door de overheid. Het doel van deze regel is om sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor huurders met een laag inkomen. Hieronder leest u hierover.

Voor wie geldt de eenmalige verlaging van de huur?
De regel geldt voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én een kale huurprijs tussen € 575,03 en € 808,06 per maand. Zij hebben recht op een verlaging van de kale huurprijs naar € 575,03 per maand. Hieronder vindt u een overzicht van de inkomensgrenzen die gelden voor de eenmalige verlaging van de huur.

Wanneer gaat de eenmalige verlaging van de huur in?
De eenmalige verlaging van de huur gaat uiterlijk op 1 juli 2023 in.

Voert WBO Wonen de eenmalige verlaging van de huur automatisch door?
Dit proberen wij zoveel mogelijk te doen. Dit werkt als volgt:

  • Wij vragen bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op van huurders die mogelijk in aanmerking komen voor de eenmalige verlaging van de huur. Het gaat om huurders die vanaf uiterlijk 1 maart 2023 in een woning van ons wonen, die een laag inkomen hadden in 2021 (zie tabel hierboven) én een kale huurprijs hebben tussen € 575,03 en € 808,06 per maand.
  • De Belastingdienst stuurt huurders, waarvan wij de inkomensgegevens opvragen, een brief. Die brief verstuurt de Belastingdienst in maart of april 2023.
  • Huurders die op basis van hun inkomen in 2021 in aanmerking komen voor de eenmalige verlaging van de huur ontvangen van ons een voorstel voor de eenmalige verlaging van de huur. Zij ontvangen dit voorstel uiterlijk 31 mei 2023.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het gerust weten
U kunt ons bereiken via (0541) 58 22 22 of info@wbowonen.nl. Wij helpen u graag.

Wij vragen een indicatie van uw inkomen op bij de Belastingdienst
In de komende weken ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Hierin staat dat wij een indicatie van uw inkomen hebben opgevraagd. Hieronder leest u hierover.

Waarom heeft WBO Wonen een indicatie van mijn inkomen nodig?
Wij hebben de inkomensindicatie nodig om te weten of wij uw huur éénmalig kunnen verlagen.

Weet WBO Wonen wat ik verdien?
Nee. Het bedrag van uw inkomen weten wij niet. De Belastingdienst geeft ons alleen een indicatie van uw inkomen aan ons door.

Wat doet WBO Wonen met mijn inkomensindicatie?
Die vernietigen we. Wij mogen de inkomensindicatie alleen gebruiken voor de éénmalige huurverlaging waar sommige huurders misschien recht op hebben.