Nieuwbouw woningen voor één- en twee persoonshuishoudens op de Thij en in Zuid-Berghuizen

5 februari 2024

Samen met gemeente Oldenzaal gaat WBO Wonen een plan ontwikkelen om op twee locaties woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens te realiseren. Het gaat om de locaties van de voormalige plek van basisschool de Zevenster en de Molkenboerstraat. De gemeenteraad heeft hier onlangs goedkeuring voor gegeven.

Op de locaties kunnen gezamenlijk ongeveer 40 woningen ontwikkeld worden. Deze woningen worden afgestemd op de groeiende vraag, verschillende doelgroepen, de lokale gemeenschap, burgerparticipatie en de hoogst mogelijke bouwkwaliteit. De concrete plannen worden in 2024 nader uitgewerkt.

Het plan sluit aan op wat in de Woonagenda is opgenomen over het toevoegen van meer woningen: Gemeente en WBO Wonen maken tot 2027 plannen voor meer woningen, rekening houdend met de toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Ze maken gebruik van vrijkomende (school- en andere) locaties, zoals De Zevenster.