Nieuwe directeur - bestuurder benoemd

28 juni 2021

De Raad van Commissarissen van WBO Wonen heeft per 1 oktober 2021 Wouter Versteeg benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder bij WBO Wonen in Oldenzaal.

Kennis van de sector

“We zijn erg blij met de benoeming van Wouter als directeur – bestuurder bij WBO Wonen”, zegt Roy Niehof, voorzitter van de Raad van Commissarissen, “onder andere vanwege zijn kennis van de sector.” Wouter Versteeg heeft zeven jaar bij woningcorporatie De Veste in Ommen gewerkt als adviseur van de directie en als bedrijfsdirecteur.

Overstap naar de zorg

In 2011 maakte hij de overstap naar de zorg. In deze sector heeft hij verschillende functies bekleed. Op dit moment werkt hij als directeur bedrijfsvoering bij thuiszorgorganisatie Zorgaccent. De corporatiesector heeft altijd zijn interesse gehouden. Tot voor kort was hij lid van de Raad van Commissarissen in Almelo bij Beter Wonen. En vanaf 2018 is Wouter lid van de financiële commissie van de VTW, de brancheorganisatie voor toezichthouders van woningcorporaties.

Belangrijke thema’s

De corporatiesector staat voor flinke uitdagingen. Het gaat allang niet meer alleen maar om het verhuren en beheren van woningen. Duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn belangrijke thema’s in de sector. “In een tijd waarin er veel van corporaties wordt gevraagd en verwacht zien wij in Wouter Versteeg de geschikte directeur–bestuurder om verder uitvoering te geven aan de ambities van WBO Wonen”, aldus Roy Niehof.

WBO Wonen

WBO Wonen is een woningcorporatie met 4.000 woningen in Oldenzaal met een duidelijke missie: samen werken aan betaalbaar en gewoon goed wonen voor en met de huurders. Wouter Versteeg volgt interim directeur-bestuurder Eric Willems op. Roy Niehof: “Eric heeft het afgelopen jaar uitstekend werk verricht. Na het vertrek van de vorige directeur-bestuurder heeft hij, in goede samenwerking met alle collega’s van WBO Wonen, de organisatie goed door deze interim periode weten te leiden. We zijn hem daarvoor erg dankbaar.”