Vergroten van de slaagkans voor woningzoekenden

21 mei 2024

Zo'n 26.000 woningzoekenden zoeken naar een woning via WoningHuren.nl. Net als overal in Nederland is ook in deze regio de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het aanbod. Dat leidt tot veel reacties per woning. Daarom starten we een proef op WoningHuren.nl.

Zorgen voor meer serieuze reacties
Bij WoningHuren.nl zijn er niet alleen veel reacties per woning, maar ook veel weigeringen. Dat betekent dat woningzoekenden een passende woning vinden, maar die vervolgens toch niet accepteren, ondanks de krappe woningmarkt. Vaak blijkt er geen serieuze interesse. Daarom stimuleert WoningHuren.nl dat woningzoekenden vanaf nu bewuster reageren. Alle woningzoekenden mogen per 12 maanden nog maar maximaal 5 keer weigeren. Bij de 6e keer wordt de woningzoekende 3 maanden geblokkeerd. Als alle woningzoekenden alleen reageren als ze echt geïnteresseerd zijn, vergroot dat de kansen op een woning.

Voorrang lokale woningzoekenden
Om de slaagkans voor woningzoekenden uit de eigen gemeente/kern te vergroten, kunnen alle corporaties sinds kort (tijdelijk) voorrang geven aan lokale woningzoekenden. Dit is mogelijk bij maximaal 25% van de vrijkomende woningen. Kortom: daar waar het echt nodig is. Bij de woningen waar woningzoekenden uit Oldenzaal voorrang krijgen, staat dit aangegeven in de advertentie op WoningHuren.nl. Bij alle andere vrijkomende woningen kunnen lokale woningzoekenden ook reageren, samen met woningzoekenden van elders. Dit om de slaagkans en keuzevrijheid voor alle woningzoekenden op peil te houden.

Evalueren
WoningHuren.nl houdt de ontwikkelingen op de woningmarkt goed in de gaten. Na een jaar wordt gekeken naar de effecten van deze veranderingen en of bijsturen verder nodig is. De verwachting is dat er minder reacties per woning binnenkomen. En dat woningzoekenden eerder bovenaan staan als ze reageren. Bijkomend voordeel: het toewijzingsproces verloopt sneller. De nieuwe huurder is eerder bekend omdat er minder gewacht hoeft te worden op weigeringen. Meer weten? Op de website van WoningHuren.nl leest u er meer over.