De draagvlakmeting uitgelegd

Om aan de slag te gaan met renovatie van en/of energiebesparende maatregelen aan woningen, moet minstens 70% van de huurders daarmee akkoord gaan. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk draagvlak onder huurders is voor de renovatie en/of de verduurzaming. Daarom houden wij voor elke renovatie en/of verduurzaming een draagvlakmeting. Voor onderhoudswerkzaamheden hebben we geen instemming nodig. Wij mogen onderhoud uitvoeren zonder uw toestemming.

Hoe doen we dat, een draagvlakmeting?

Stel, u woont in een woning die we willen renoveren of verbeteren. Hoe gaat dat in z’n werkt?

  • Wij onderzoeken eerst uitgebreid welke werkzaamheden er moeten gebeuren in het gebouw en aan uw huis. Wat is bijvoorbeeld nodig om uw huis beter te isoleren? Dat doen we samen met specialisten en met u als bewoners.
  • Daarna maken we een plan voor de werkzaamheden.
  • Alle huurders krijgen uitgebreid informatie over het plan voor de renovatie en/of energiebesparende maatregelen, want we vinden het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren.
  • Er volgt een persoonlijk gesprek met één van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek leggen we alles uit en kunt u vragen stellen. Als maatwerk nodig is door uw situatie dan bespreken we dat.
  • Wij vragen of u akkoord gaat met het plan. U kunt dat aangeven op een akkoordverklaring, deze ontvangt u van ons. Na het gesprek heeft u ongeveer 2 weken de tijd om de akkoordverklaring in te vullen en bij ons in te leveren.

Wat gebeurt er als minstens 70% van de huurders akkoord gaat?

Dan is het volgens de wet een redelijk voorstel. Wij starten dan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Heeft u tegen het plan gestemd? Dan heeft u 8 weken de tijd om het plan aan te vechten bij de rechter. U moet dan laten zien dat het voorstel niet redelijk is.

Wat als minder dan 70% van de huurders akkoord gaat?

Als de 70% niet behaald wordt dan blijft alles voorlopig nog bij het oude en gaan we ons beraden over het vervolg.

We hopen dat u na het lezen van deze pagina meer inzicht heeft in de 70% draagvlakmeting. We doen er alles aan om dit zo open mogelijk te doen. De keuze voor wel of niet renoveren ligt met de 70% draagvlakmeting echt bij de huurders.

Hoe bewijzen we dat we 70% hebben gehaald?

U kunt zich voorstellen dat we niet alle akkoordverklaringen openbaar kunnen maken. Dat mag niet door de privacywet. En niet alle huurders vinden het prettig dat iedereen kan zien of ze voor of tegen hebben gestemd. We vinden het wel belangrijk om te laten zien dat we echt 70% hebben gehaald. Hoe kunnen we dat bewijzen? We laten bij een draagvlakmeting de akkoordverklaringen tellen door een notaris. Deze stelt een verklaring op of de draagvlakmeting gehaald is. Deze verklaring is op verzoek in te zien.