Start sloop aan de Catsstraat en van Meursstraat

Begin november start de sloop van 26 leegstaande seniorenwoningen aan de Bernard van Meursstraat. Met het slopen van deze woningen wordt plek gemaakt voor het plan van WBO Wonen, zorgorganisatie Aveleijn en de gemeente Oldenzaal aan de Jacob Catsstraat en Bernard van Meursstraat. Daarnaast heeft de gemeenteraad afgelopen maandag het bestemmingsplan voor dit project vastgesteld. Door het vaststellen van het bestemmingsplan staan de plannen vast en kan de bouw, zoals het er nu uitziet, in het 2e kwartaal van 2022 starten. Het gaat om het bouwen van 24 zorgeenheden voor Aveleijn en 6 patiowoningen en 12 rijwoningen voor WBO Wonen.

Eerder dit voorjaar hebben de drie partijen (WBO Wonen, Aveleijn en de gemeente Oldenzaal) al overeenstemming bereikt over de plannen aan de Jacob Catsstraat en de Bernard van Meursstraat en heeft de gemeenteraad het benodigde budget voor de uitvoering van de plannen toegekend. Verder is het bestemmingsplan ter inzage gelegd, waarbij geen zienswijzen zijn ingediend. Het bestemmingsplan is afgelopen maandag vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent het einde van een uitgebreid planproces en het startsein voor de uitvoering.

Aandacht voor de omgeving

Tijdens het planproces is er veel aandacht voor archeologie en flora en fauna geweest. Voor de flora en fauna zijn aanpassingen nodig in het gebied, voordat er gesloopt en vervolgens gebouwd kan worden. Dit ter bescherming van de aangetroffen Gewone dwergvleermuis, de Laatvlieger (ook een vleermuis) en de egel. Afgelopen juli heeft de provincie ontheffing verleend voor de maatregelen. Ook zijn er tijdens het planproces met omwonenden meerdere contactmomenten geweest waarbij zij feedback konden geven op de plannen. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen van het plan.

Start sloop en verdere planning

  • De maatregelen voor de bescherming van flora en fauna zijn recent uitgevoerd en de resterende maatregelen volgen binnenkort en tijdens de bouw.
  • In oktober is gestart met het verwijderen van het groen.
  • Begin november start de sloop van de 26 leegstaande seniorenwoningen aan de Bernard van Meursstraat.
  • De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw, het ‘bouwrijp maken’, zijn gepland in februari.
  • De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend omstreeks januari 2022.
  • Tot slot is het plan om in april 2022 te starten met bouwen.